Rakovina a duchovné zistenia

11.02.2020

S láskavým dovolením Ing. Jána Heczka, zverejňujem tento jeho text o rakovine. Tento postup liečby vychádza z jeho zistení a skúseností. Nie každá bytosť môže byť vyliečená ale väčšina áno.

Rakovinu, rakovinové nádory lze vyléčit za pomoci biorezonace!

Rakovina je způsobena Herpes zoster virusy a Epstein-Barr virusy

Rakovinové a herpesové nádory

V knize "Mystický léčitel" je užito názvu těchto vírů pasového oparu buď jako typy nebo také kmeny. Správněji se jedná ale o 15 poddruhů druhu Herpes zoster virusů a 16 jejich typů, celkem 31 Herpes zoster virusů.

Pro lepší práci s nimi jsem je očísloval takto:

Sedm poddruhů pásového oparu s vyrážkou

1- Klasický pásový opar

2- Pásový opar horní poloviny těla

3- Pásový opar obou paží

4- Pásový opar jedné paže

5- Pásový opar hlavy

6- Pásový opar dolních končetin

7- Pásový opar vulvy

Osm poddruhů a 16 typů pásového oparu bez vyrážky

Těchto 16 typů pásového oparu se vyskytuje jen u dvou poddruhů HZV. Jednak u poddruhu "způsobujícího nesnesitelné svědění" to je 5 typů a u poddruhu způsobující bolesti a pocity "těla v jednom ohni" se jedná o 11 typů.

8- Neuralgický pásový opar (známý také jako diabetická neuropatie)

9- Nesnesitelně svědivý pásový opar (5 typů 16-20)

10- Poševní pásový opar

11- Pásový opar způsobující kolitidu

12- Pálení horních a dolních končetin

13- Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu a obrna lícního nervu

14- "Zamrzlé" rameno

15- "Tělo v jednom ohni" (11 typů 21-31), způsobují herpetické nádory

Anthony William doporučuje ve své knize způsob léčení s pomoci léčivých potravin, léčivých bylin a doplňků stravy. Cílem je posílit imunitní systém léčené bytosti a oslabit imunitní systém patogenu. Jejich výčet je uveden v rámci druhové i cenové dostupnosti na americkém trhu. Bohužel v Česku jsou mnohé z nich dostupné jen v sezónu nebo vůbec. Ale existuje také jiná možnost.

Jiný postup v léčení a očistě může být uplatněn za pomoci biorezonance.

Skrze Ducha jsem zjistil, že všech těchto 15 poddruhů virů pásového oparu a 16 typů má frekvenci DNA, která se nachází ve stejném rozpětí 2 kHz, má frekvencí uvedenou v seznamu frekvencí DNA 880 nebo 1200 patogenu jako Herpes zoster virus.

Rozdíly u těchto patogenů v jejich frekvencích DNA jsou sice jen v desítkách Hz, ale jejich účinky v lidském těle zajišťuje kvantová část jejich DNA. Ta určuje jejich význam, strategii, chování, možnosti vnikat do buněk, možnosti poškození lidského těla, způsob boje o přežití v něm, atd.

Kromě likvidace DNA těchto patogenů je velmi důležitá také očista těla od neurotoxinů a dermatoxinů 2x týdně a dlouhodobě několik měsíců, protože ty jsou zdrojem také bolestí. Také může být důležité vyléčení a obnova myelinových obalů nervů.

Existují fungující frekvence na likvidaci patogenu Herpes zoster virus a na neurotoxiny a dermatoxiny spolu s celým programem na očistu od EBV a HSV a také od Morgellon virusů.

Očista těla od těchto poddruhů a typů HZV by měla být jako naprosto prioritní před vším ostatním. Dokonce i při zjištění karcinomu nebo sarkomu v těle stačí likvidovat prvotně DNA rakovinových virusů, pak řešit HZV bez vyrážky (se záměrem), Herpes zoster s vyrážkou (se záměrem), HSV, EBV, Moregellon virusy a teprve pak provádět likvidací karcinomů a sarkomů. To znamená, že zhoubné nádory bez rakovinových virusů už nejsou tím největším nebezpečím. Přitom je potřeba počítat s tím, že očista může být provedena jen u 4 patogenů a v časovém rozestupu 1 týdne. Proto doporučuji při neznalosti počtu těchto poddruhů a typů v těle očistu tak, že se nastaví 4x frekvence na HZV, protože tím dojde k likvidaci DNA až u 4 z nich, pokud je jich alespoň tolik v těle. Podle reakcí se dá usoudit, jestli je potřeba v této očistě pokračovat, protože likvidace jedněch může způsobit zvýšenou aktivitu zbylých poddruhů a typů v těle.

S výhodou lze využít možností vytvářet záměr na očistu od patogenů HZV 15/16 rozšířením seznamu frekvencí DNA patogenů na jednotlivé poddruhy a typy, zejména v případech, kdy jsou příznaky zřetelné.

Vyjádření záměru myšlenkou nebo slovem:

Herpes zoster virus, herpesové nádory, 11 typů

Herpes zoster virus, nesnesitelné svědění, 5 typů

Herpes zoster virus, ostatních 6 subsp.

Herpes zoster virus, 7 subsp. s vyrážkou

Tímto záměrem se dá urychlit očista od těch HZV, které způsobují největší zdravotní problémy v těle.

Četnost výskytu Herpes zoster virusu v lidských tělech:

Na základě screeningu 32 některých mých klientů jsem mohl postupně zjistit, kolik mají ve svém těle těchto poddruhů a typů v okamžiku screeningu. Ukazuji to na možném počtu výskytu HZV od 0 do 31 a četnosti výskytu u klientů x:

0 xxx

1

2 x

3

4 xx

5 xx

6 xx

7 x

8 xx

9 x

10 xxxx

11 xxx

12 x

13 x

14 xx

15

16

17

18 xx

19

20

21

22 x

23 x

24 x

25

26

27

28

29

30 x
31 x

Mohu potvrdit, že počet poddruhů a typů HZV v těle klientů vystihuje dostatečně dobře velikost jejich zdravotního postižení. Písmeno x vyjadřuje stav screeningu k datu 1.-23. 10. 2019. Jak je vidět, jedná se až o masivní invazi těchto virusů v lidském těle.

Ale největší poznání jsem mohl učinit v souvislosti s výskytem nádoru v prsu ženy, která neměla ve svém těle žádné rakovinové virusy EBV BX1, BX2 a BY, ale měla tam původně nezhoubný cystadenom. To jsem mohl zjistit 30.10.2019.

Žena se podrobila několika lékařským vyšetřením se závěrem, že se jedná o rakovinový agresivní nádor a s několika variantami na řešení.

Pro mě to bylo nepochopitelné, protože vznik rakovinového nádoru-karcinomu v těle, bez přítomností rakovinových virusů, byl pro mě nemyslitelný. Ale zjistil jsem, že má v těle 24 poddruhů a typů Herpes zoster virusů (HZV). Od poloviny listopadu do jeho konce byla očištěna od poloviny z nich. Nicméně se žena rozhodla pro operativní odstranění nádoru.

Začal jsem uvažovat o tom, že za tím zřejmě stojí působení HZV, kdy takový nádor lékařská věda považuje za agresivní rakovinový nádor.

Na mé otázky se mi dostalo od kosmické inteligence tohoto poznání:

Některé nádory způsobují rakovinové virusy EBV a některé nádory, hodnocené klasickou medicínou rovněž jako rakovinové, způsobují některé HZV. Nazývám je proto herpetickými nádory.

Rakovinové nádory způsobené rakovinovými virusy EBV a jejich projevy jsou tyto:

  • nádor tlustého střeva - krev ve stolici, zácpa; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1

  • nádor plic - kašel, vykašlávání krve; jedná se o karcinom, způsobený EBV BY

  • nádor slinivky břišní - poruchy trávení, žloutenka; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1

  • nádor jater - žloutenka, zvětšení jater; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2

  • nádory ledvin - krev v moči, bolest v boku či v zádech, hmatné zvětšení ledviny; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2

Celkem to je pět druhů nádorů. Vznikají dlouho, v rozpětí i několika let a jsou také dlouho nebolestivé.

Herpetické nádory a jejich projevy jsou tyto:

  • nádor prostaty - časté močení, menší proud moči

  • nádor prsu - lokální zduření

  • nádor mozku - epilepsie, bolest hlavy

  • nádory krvetvorné tkáně (leukemie a lymfomy) - horečka, krvácení, těžké infekce

  • nádor děložního čípku - bolesti v podbříšku, krvácení, bolestí při pohlavním styku a mimo menstruaci, výtok z pochvy

Celkem to je také pět druhů nádorů. Vznikají i v rozpětí měsíců a jsou brzy bolestivé.

Těmto nádorům předcházejí nejdříve nádory nezhoubné, způsobené Human papiloma virusy. Ty se mohou přeměnit na herpetické nádory vlivem působení Herpes zoster virusu bez vyrážky - jeho 11 typů.

Na vzniku těchto nádorů se tedy podílí Herpes zoster virus bez vyrážky, popsaný v knize Anthony Williama jako "tělo v jednom ohni". Možná to je vinou překladu z angličtiny do češtiny, ale nejedná se doslovné o "oheň v těle", ale o jeho agresivní působení na postižený orgán v těle a na přeměnu nezhoubného nádoru na herpetický nádor. Těchto typů je celkem 11. Jejich likvidace DNA pomoci biorezonance při správně provedeném záměru představuje potřebný čas v délce 15 dní, protože lze likvidovat jen 4 typy za týden a za prvních 8 dní může být likvidováno 8 DNA těchto typů (1., 8. a 15. den).

Ostatní Herpes zoster virusy mají také své různé bolestivé projevy v lidském těle, ale nejsou tak agresivní až destrukční jako právě uvedených 11 typů HZV.

Toto moje poznání umožní správně diagnostikovat nádory na nádory rakovinného původu a herpetického původu a umožní rychlou reakci na likvidaci DNA těchto patogenů pomoci biorezonance, protože potřebné frekvence už existují.

Napsal: Jan Heczko, 11.12.2019, aktualizace 26.12.2019

© 2022 Matej Rajecký. Kuzmányho nábrežie 833/26, 96001 Zvolen
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!