Plazmový generátor RPZ14

26.06.2018

Plazmový generátor RPZ 14

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentálny prístroj a nie je schválený na liečenie a ošetrovanie chorôb. RPZ 14 nie je zdravotnícky prostriedok. 

Plazmový generátor RPZ 14 využíva princíp bezkontaktného prenostu frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy selektívneho ničenia mikroorganizmov - Dr. Royala Raymonda Rifa. V súčasnej dobe sú na svetovom trhu dva prístroje, ktoré dosahujú čiastočnú účinnosť. Spoločnosť Zappertechnology s.r.o. zvolila pre svoju konštrukciu plazmového generátora úplné iný a úplne originálny postup výroby. Pred niekoľkými rokmi začali výrobu plazmového generátora, v súčasnosti sa jedná o jeho 14tu verziu. Nechceli vyrobiť len priemerný prístroj, chceli nadviazať na úspešnú konštrukciu Super Ravo Zapperu, mať teda plazmový generátor, ktorý bude svetovým výrobkom. Po niekoľkých zle zvolených zapojeniach sa im podarilo vyvinúť úplne unikátne obvody a tu vám ponúkame možnosť vidieť a vyskúšať finálnu verziu generátora. Doteraz najúspešnejší, komerčne vyrábaný plazmový generátor kanadskej výroby, pracuje maximálne do 200 kHz. Držiteľ patentu na Rife/Bare zariadenie (americký vynálezca a konštruktér James Bare) dosahuje so svojími výrobkami maximálne na frekvenciu 500kHz. Plazmový generátor českej konštrukcie, spoločnosti Z-technology s.r.o. pracuje úplne presne, bez skreslenia výstupných impulzov až do 900kHz. Spoločnosť Z-technology sa týmto počinom dostala na pomyselné prvé miesto vo svete. Ostatní výrobcovia zatiaľ nie sú technicky schopní takéto generátory zostrojiť. James Bare zaslal konštruktérom veľkú gratuláciu k obrovskému posunu vo vývoji týchto prístrojov a poprial im veľa úspechov v ďaľšej činnosti. Konštrukcia tohto generátora je doslova alchýmia, všetko musí byť úplne presné, veľa súčiastok bolo vyrobených len pre účely tohto generátora a vývoj vysokonapäťových súčiastok bol kompletne vyprodukovaný na zákazku z USA.

Na výstupe, ktorý zapaluje plazmový výboj je napätie okolo 5000 - 8000 Voltov, skokové prúdové nárazy dosahujú niekoľko stoviek Ampérov. Konštrukcia nášho plazmového generátora predstavuje veľmi výrazný posun v tomto odvetví. Trubica, ktorá pulzy do okolia cca 15m vysiela, je vyrábaná s presným zložením vzácnych plynov, ktoré používal Dr. R.R.Rife. Jedná sa o zatiaľ najdokonalejší prístroj svojho druhu, ktorý je v súčasnej dobe k dispozícii.  

 Upozornenie: Optický efekt zapálenia plazmového výboja je takmer u každého prístroja odlišný. Inými slovami - každý prístroj pri rovnakej frekvencii môže opticky vyžarovať odlišné optické spektrum. Tento efekt je z pohľadu účinnosti RPZ 14 podružný a nemá na funkciu prístroja žiadny vplyv. Akonáhle je plazmový výboj zapálený, je nastavená frekvencia okamžite vysielaná do prostredia v okolí generátora. Farba, alebo intenzita svetla z trubice, nie je v žiadnom prípade určujúca pre správnu funkciu a účinnosť RPZ 14.

Technické parametre:

 • Napájacie napätie: 230V AC
 • Príkon cca 300W (pri 900kHz)
 • 350 predvolieb
 • Efektívny výkon pri 900kHz: 225W
 • Okamžitý výkon impulzu vo vyššom pásme: cca. 7 kW
 • Rozmery: 5000 x 4000 x 2800 mm
 • Hmotnosť: 16 Kg

Frekvenčný rozsah:

 • Nižšie pásmo:
  • od 1 Hz do 999 Hz.
  • Možnosť nastavenia frekvencie s presnosťou na tisíciny Hz.
  • Dĺžka impulzu 3 uS (mikrosekundy).
 • Vyššie pásmo:
  • od 1 kHz do 900 kHz.
  • Možnosť nastavenia frekvencie s presnosťou tisícin kHz.
  • Dĺžka impulzu 200 nS (nanosekund).© 2022 Matej Rajecký. Kuzmányho nábrežie 833/26, 96001 Zvolen
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!