Čo je rezonancia?

08.06.2018

Rezonancia je fyzická vlastnosť zvuku spojená s rytmom. Silné rytmické vibrácie jedného objektu vyvolávajú slabšie rytmické vibrácie rovnakej  frekvencie u iných objektov. Tento jav má čo dočinenia so snahou prírody ušetřiť energiu. Zdá sa, že príroda našla ekonomickejšie spôsoby, ako udržiavať periodické udalosti. Pokiaľ umiestníte do miestnosti niekoľko kyvadlových hodín a necháte kyvadlá kývať sa rôzne po určitej dobe sa všetky kyvadlá rezonančne zhodnú a budú sa kývať v rovnakom rytme. Tento jav bol objavený roku 1665 Holanďanom Ch. Huygensom. Toto zrytmizovanie je jeden z aspektov rezonancie. Rezonancia môže byť definovaná ako frekvencia na ktorej začne objekt najjednoduchšie vibrovať. Jeden objekt rozvibruje druhý a tie zdieľajú rovnakú rezonančnú frekvenciu. Keď rozozvučíte ladičku, ktorá má frekvenciu 100 Hz a niekde na blízku bude ladička rovnakej frekvencie, tak tá sa rezonanče sama rozozvučí aj keď do nej neudrieme. Každý niekedy videl, ako spevák alebo speváčká dokáže svojím hlasom rozbiť pohár. To je príklad rezonancie. Rovnako to funguje, keď máte dve rovnako naladené gitarové struny. Rezonancia je teda spoločný jav medzi dvoma objektmi, ktoré zdieľajú rovnakú frekvenciu. 

Zvuková väzba, alebo ak chcete, vyladenie, je na rozdiel od pasívnej rezonancie javom aktívnym. Človek tak môže aktívne zmeniť vibráciu objektu (frekvenciu alebo rytmus). Oscilátory televíznych a rozhlasových prístrojov sa tiež vzájomne tzv. zaväzbujú. Keď ladíte na stupnici svojho rádia, niekedy sa stane, keď sú stanice veľmi blízko seba, že sa navzájom zaväzbujú, akoby chceli pulzovať spolu. Aj živé organizmy, tak ako televízne alebo rozhlasové stanice pulzujú spolu. Práve tieto životné rytmy dovolujú vzniknúť rezonancii aj v živých organizmoch. Svetojánske mušky blikajú v spoločných rytmoch a práve tak nájde samček samičku. 

Vo vnútri nášich tiel prebieha veľké množstvo do seba uzavretých rytmov. Náš dych, tep a mozgové vlny sú tiež spojené. Spomalením dýchania sa spomalí aj srdečný tep a priebeh mozgových vĺn. To je jeden z princípov biologickej spätnej väzby. Zistilo sa, že frekvencia pulzu, dýchania a krvného obehu, rovnako ako aj ich kombinované aktivity, fungujú harmonicky, teda že ich rytmy sú koordinované v rámci pomeru celých čísel - dva ku jednej, tri ku dvom. Tak vzniká v hudbe celý rad vyšších harmonických tónov nad základným tónom. Hovoríme im alikvotné tóny, ktorými znie všetko živé vo vesmíre.

Každý vírus, baktéria, pleseň, parazit, živý tvor vysiela určité frekvencie. Frekvencie mikroorganizmov sa dajú zamerať, napr. prístrojom F-scan. Nameranú frekvenciu patogénu zadáme do plazmového generátora a pošleme ako bumerang naspäť proti nej. Geniálny objav je v tom, že práve ich vlastné frekvencie sú pre patogény smrtiace a počas niekoľkých minút sa dajú inaktivovať. Experimentálne prístroje firmy Zappertechnology dokážu likvidovať elektrickým prúdom generovanými frekvenciami plesne, vírusy, baktérie a parazity v našom tele aj v tele zvierat. Pracuje na principe slabého elektrického prúdu a vysiela frekvencie, ktoré dokáže produkovať na výstupe s úplnou presnosťou. Jedná sa o princíp selektívneho ničenia patogénov ich vlastnými frekvenciami. Všetci dobre vieme, že mikroorganizmy môžu byť rezistentné voči liekom, ale nikdy nie voči svojej vlastnej frekvencii. Tiež je všeobecne známe, že s plynúcim časom, si rôzne baktérie vypestovali rezistenciu na antibiotiká. To znamená, že niektoré kmene sú tak odolné, že na nebudú zaberať žiadne lieky . Z toho faktu majú dnes strach všetci, lekárov nevynímajúc. Niečoho takého sa nemusíme báť, ak vieme frekvenciu patogénu a vlastníme generátor frekvencií - Super Ravo Zapper alebo plazmový generátor RPZ 14. Prístroje firmy Zappertechnology sú skonštruované tak, že výstupom frekvencií je možné zlikvidovať mikroorganizmy, ktoré nám škodia. 

Likvidácia prvoka - Črievička veľká, plazmovým generátorom pod mikroskopom

https://youtu.be/Lcy3U8momJk

https://youtu.be/iaWUQ2C0xfk© 2022 Matej Rajecký. Kuzmányho nábrežie 833/26, 96001 Zvolen
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!