Čistá krv = zdravie

02.10.2018

Beckov krvný čistič

Pred rokmi prišiel Bob Beck s poznatkami, ktoré sa rýchlo rozšírili do celého sveta. V dobe, keď žila dr. Clarková, pracoval tiež Bob Beck so svojími frekvenčnými prístrojmi. Jeho prístup bol sofistikovanejší a viac vedecký. Viac ako 30 rokov pracoval v elektromedicinálnom výskume. Beck použival princíp elektroliečby pomocou mikroimpulzov - známych ako Beckov krvný čistič - Blood purifier. Beckov krvný čistič produkujem frekvencie, ktoré ničia enzýmy na povrchu mikroorganizmov a tým bráni v rozmnožovaniu baktérií a replikácii vírusov. Jeho protokol vyvinutý v rokoch 1991 - 1997, bol pôvodne zamýšľaný pre ľudí infikovaných vírusom HIV, ale ukázal sa efektívny aj pre liečenie všetkých druhov infekčných chorôb, ale tiež aj rakoviny. 

Za objavom likvidácie patogénov pomocou určitých frekvencií a nízkeho prúdu stoja dvaja lekári, ktorý si tento spôsob likvidácie vírusov, baktérií a ďaľších patogénov v krvi nechali ihneď patentovať. (patent tu: www.google.com/patents/US5188738?hl=cs#v=onepage&q&f=false). Majitelia tohto patentu navrhovali robiť elektrifikáciu krvi buď dialýzou, kedy odchádza znečistená krv z tela von a potom upravená mikroprúdami zase do tela naspäť, alebo pevným voperovaním elektród priamo do krvného obehu. 

Bob Beck, skúsený elektroinžinier, preštudoval príslušný patent a rozhodol sa, že sa pokúsi terapiu duplikovať neinvazívnym spôsobom - to znamená použitím elektrického prúdu zvonka, bez zásahu do tela. Rozhodol sa nasadiť elektródy priamo na kožu nad tepnami a žilami prebiehajúcimi dostatočne blízko k povrchu. Napadlo mu totiž, že prúd 50 - 100 mikroampérov môže vzniknúť priamo v tepne elektromagnetickou indukciou, čo by umožnilo aby elektródy po celú dobu terapie zostali na povrchu tela, bez nutnosti implantácie. Bob Beck vyvinul metódu čistenia krvi pomocou mikroprúdu, pri ktorej nedochádza k zásahu do ľudského tela. Elektródy sa jednoducho umiestnia na zápästie. Beck začal svoj nový prístroj používať sám. 

Pôvodne si umiestnil elektródy na tepny pri členkoch, potom umiestnenie zmenil, najprv skúšal 2 miesta na ramene, až nakoniec zistil, že to funguje rovnako dobre, keď priloží elektródy blízko seba na lakťovú a vretennú tepnu priamo pri zápästí. K nájdeniu správneho umiestnenia elektród a vystredenia priamo nad tepnami, sa odporúča dôkladne nahmatať pulz každej tepny a označiť jej priebeh napr. fixkou. Potom sa na generátore nastaví vzdialenosť elektród a môže sa začať. Toto je veľmi dôležitý detail, pretože si veľa ľudí myslí, že pokiaľ sú 2 elektródy na povrchu ruky kúsok od seba, nutne musí prísť k tomu, že pulzy prechádzajú cez kožu od jednej elektródy k druhej. Kľúčové a úplne zásadné je práve umiestnenie elektród na tepnu a žilu. Práve tam dochádza k elektromagnetickej indukcii a tak je požadované pôsobenia čističa krvi prenášané priamo do obiehajúcej krvi. Kvalitný a funkčný generátor Dr. Becka je najlacnejšie a pritom spoľahlivé riešenie pre každodennú frekvenčnú terapiu. Problém je v dobe pôsobenia, ktorá sa počíta rádovo v hodinách. Bob Beck zistil, že mikroprúdy, ktoré produkuje tento generátor, sú účinné na väčšinu druhov balastu v krvi, teda že ničia plesne, vírusy, baktérie a ďaľšie patogény ktoré nemajú v krvi čo hľadať. Vypracoval protokol ktorým prešli milióny ľudí na celom svete. Beckov protokol predstavuje nízkonákladové metódy ošetrenia, o ktorých sa autor právom domnieval, že nebudú nikdy prijaté lekárskou vedou pretože niesú ziskové. Úplne zásadný a nenahraditeľný je práve v tomto protokole elektronický čistič krvi, ktorý sám o sebe zaručí a zabezpečí odstránenie väčšiny problémov, ktoré všeobecne voláme choroba. 

© 2022 Matej Rajecký. Kuzmányho nábrežie 833/26, 96001 Zvolen
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!